آفتاب پلاست

اطلاعات پایه

آفتاب پلاست

  • تولید کننده

انواع جارو و کارواش، تیهای نخی، لوازم ساختمانی، لوازم بهداشتی، سخت شورها، بورس توالت شور ، چوب لباسیها ، آب جمعکن ها

خیابان شهید مصطفی خمینی - پایین تر از پمپ بنزین شماره 439

http://www.aftabplast.com